Kleuterskool in Tzaneen

Kleuterskool word 50!
Aansoekvorm
Skoolbeleid

Die Onderwyseres en Die Kleuter

Die Onderwyseres en Die Ouers

In SAVF Tzaneen Kleuterskool word lyfstraf NIE toegepas nie.

Dissiplinêre Kode

12 Belangrike Reëls in SAVF Tzaneen Kleuterskool:

Opvoeder se Gebed

Hemelse Vader, gee ons wysheid en insig in die opvoeding en die grootmaak van hierdie engele wat hulle “kinders” noem.
Gee dat ons so sal lewe dat ons hulle liefde en respek sal verdien.
Dat ons onvoorwaardelike liefde vir hulle sal aanbied, maar tog die nodige dissipline van hulle sal vra.
Help ons, Vader dat ons baie geduld aan die dag sal lê en altyd bereid sal wees om na ons kleuter te luister.
Baie dankie vir hierdie kosbare lewende geskenke uit U hand. Maak van my ‘n opvoeder waarmee u tevrede sal wees.

JMGrafixx Web Developers Logo Image
Definite Web Hosting SA Logo Image
SAVF Logo Image
JMGrafixx Web Developers SA Logo Image
Definite Web Hosting Logo Image