Kleuterskool in Tzaneen

Kleuterskool word 50!
Aansoekvorm
Oorsig van die Skool

Registrasie

SAVF Tzaneen Kleuterskool is geregistreer by die onderwysdepartement met ‘n Emis-nommer. Ons is ook ‘n mentorskool vir NWU en ontvang gereeld studente. Die skool ontvang ook gereeld monitorbesoeke van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, sowel as die gesondheidsinspekteur. 

Noodhulp en Brandbestryding

Noodhulp- en brandbestreidingsopleiding word gereeld gedoen en personeel ontvang sertifikate daarvoor.

Gr.R Kurrikulum

CAPS-kurrikulum, soos deur die onderwysdepartement voorgeskryf, word gevolg.

Remediërende Onderwys

Gr.R kleuters met leerprobleme word deur die onderwyseres geïdentifiseer. Me Marga Smith en Danka v.d. Merwe bied die ekstra klasse aan.

Samewerking met Laerskole

Ons werk nou saam met die GR.1-onderwyseresse om ook te monitor of ons die regte grondslag aanbied vir Gr.1.
 

JMGrafixx Web Developers Logo Image
Definite Web Hosting SA Logo Image
SAVF Logo Image
JMGrafixx Web Developers SA Logo Image
Definite Web Hosting Logo Image