Kort geskiedenis

Die Suid-Afrikaanse Vroufederasie van Tzaneen het die behoefte raakgesien vir ‘n goeie kleuterskool, dagsorg en versorging van kleuters.

14 April 1970 is SAVF Tzaneen Kleuterskool geopen met 4 klasse , 2 onderwyseresse en 35 kleuters. In 1978 is nog 3 klasse aangebou en elke klas het sy eie toiletjies.

Die kleutergetalle het gegroei tot 130 kleuters.

Vandag spog ons met 190 kleuters , 7 gekwalifiseerde onderwyseresse, 7 klasassistente, 4 bewaarassistente, 5 algemene assistente en 1 finansiële en adminbeampte.

Geld is van die Nasionale Lotery ontvang en daarmee is ‘n veilige baksteenmuur om die skool opgerig, ‘n mediasentrum is aangebou, plaveisel is gelê en ‘n rekenaarsentrum is opgerig vir die Graad R-kleuters.