Fooie & Aansoekvorms

2019 FOOIE

SAVF Aansoekvorm

Intreefooi: R100 per kleuter (nuwe kleuters asook herregistrasie van ou leerlinge)

Peuters (Beertjies)

  • Halfdag R1400 tot 13h30
  • Voldag  R1620

Juniors/Middelgroep (Eendjies, Visies, Hondjies, Apies)

  • Halfdag R1260
  • Voldag  R1620

Graad R (Katjies, Hasies)

  • Halfdag R1280
  • Voldag  R1640

Geen afslag vir 2 of meer kleuters nie

Neem ook kennis dat Junior en Middelgroep-Kleuters se fooie tot 31 Desember betaalbaar is. Slegs Graad R-Kleuters betaal tot 30 November. Sou u Graad R-Kleuter wel in Desember die skool bywoon, sal u net vir die aantal dae teenwoordig betaal.

Skoolfooie is betaalbaar voor of op die 7de van elke maand.

 

BANKBESONDERHEDE

Gebruik asseblief u kleuter se naam en van as verwysing by elke betaling.

ABSA Tjekrekening: 126 0850 438